Shhh…

Aldrig har så många sagt så mycket som betytt så lite.

Kommunikationskanalerna är idag lika många som antalet anställda. Varje medarbetare är ett potentiellt massmedium. Det har aldrig tidigare pratats så mycket i så många kanaler.

Därför tror inte vi att vi behöver fler kanaler. Vi behöver inte mer uppmärksamhet för sakens skull. Vi behöver inte säga mer, men vi behöver engagera mer och vi måste hela tiden ifrågasätta oss själva och hur vi gör saker. Tiden är förbi då en byrås främsta uppgift var att sminka över, piffa upp eller sätta nya budskap på gamla produkter och förlegade modeller.

Att kommunicera är att göra, förbättra och förnya varje dag. Det är att engagera inifrån och ut. För oss duger det inte att våra kunder framstår som bättre, vi vill att de ska bli bättre. Mindre snack. Mer verkstad.

A little less conversation, a little more action.

Skeppsbron 34, 111 30 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se