Ett av Friends Agendas specialistområden är samhällsbyggnad och property branding. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med projekt inom byggsektorn, främst när det gäller stadsutveckling, fastighetsutveckling, infrastruktursatsningar.

Vi förstår samhällsbyggnadsarenan, både när det gäller de formella och informella processerna, som ofta är långa och komplexa. Vår ambition är att genom proaktiv omvärldsbevakning, god kommunikation och relationsbyggande insatser effektivisera processerna och minska risken för kostsamma förseningar. Dessutom vill vi bidra till att skapa en positiv attityd till samhällsbyggande investeringar genom intresseväckande storytelling och dialog.

Som affärsrådgivande kommunikationskonsulter kan vi bland annat hjälpa er hitta nya innovativa projektmöjligheter, stärka era relationer med relevanta intressenter i samhället, bidra till att skapa samsyn i projekten, samt väcka intresse och entusiasm genom god medborgardialog. Vi är dessutom experter på att skapa starka kommunikationskoncept som differentierar och skapar nyfikenhet kring projekten.

Läs mer om våra tjänster här

Grev Turegatan 7, SE-114 46 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se