Property och place branding handlar om att skapa starka varumärken och oväntade koncept för fastigheter och nya områden som växer fram, vilket i sin tur bidrar till ökat värde både ekonomiskt och socialt. Det kreativa idéarbetet baseras på noggranna målgrupps- och områdesanalyser, och vi har sett att vi får störst effekt i de projekt där vi är med redan i projektutvecklingsfasen. Genom att vi redan i planeringsfasen arbetar tillsammans med fastighetsutvecklare och arkitekter genomsyrar våra koncept hela projektet, vilket gör både området och fastigheten mer attraktiv för de målgrupper vi utvecklar för. Vi hjälper även våra kunder med formgivning, paketering och marknadsföring.

 

Grev Turegatan 7, SE-114 46 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se