Det vi framförallt hjälper våra kunder med är:

VARUMÄRKES- OCH KONCEPTUTVECKLING – Kommunikations- och designkoncept från idé och strategi till lansering.

KREATIV AFFÄRSUTVECKLING – Kreativ produktutveckling, innovativa lösningar på affärsproblem, identifiering av nya affärsmöjligheter.

CREATIVE CORPORATE COMMUNICATIONS  –  Intern varumärkesförflyttning och kreativ strategikommunikation. Intressentrelationer i förändringsprocesser, exempelvis vid sammanslagningar och uppköp, nyetableringar, omstruktureringar och andra stora förändringar.

OPINIONSBILDNING OCH PUBLIC AFFAIRS  –  Omvärldsbevakning, intressentkartläggning,
samhällsrelationer och nätverksbyggande, riskbedömningar, krishantering, medieträning, opinionsbildning och andra stödjande kommunikationsinsatser.

PR OCH MARKNADSFÖRING  –  Research och analys, strategiskt kommunikationsarbete, konceptualisering, kommunikationsplanering och aktivering, medieträning och medierelationer och community management.

TRANSFORMATIONSTEAM ELLER PR- OCH MARKNADSTEAM  – Kompetensuthyrning för att stärka upp våra kunders organisation under en kortare eller längre tid. Även bemanning av ledande befattningar under övergångsperioder.

Skeppsbron 34, 111 30 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se