Som affärsrådgivande kommunikationskonsulter kan vi hjälpa er hitta nya innovativa projektmöjligheter samt stärka era relationer med relevanta intressenter i samhället. Vi är väl insatta i de formella och informella processerna på den komplexa samhällsbyggnadsarenan, och har god insyn i politiska prioriteringar rörande stadsutveckling och infrastruktursatsningar samt förståelse för fastighetsekonomi. Vi är dessutom experter på att skapa starka kommunikationskoncept som differentierar och väcker nyfikenhet, samt att förebygga och hantera risker och kriser.

Vårt team består av seniora rådgivare och kreatörer med specialistkompetens inom:

  • Varumärkes- och affärsutveckling
  • Samhällskontakter/Public Affairs
  • PR och opinionsbildning
  • Risk- och krishantering
  • Property och place branding

Skeppsbron 34, 111 30 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se