Friends Agenda startade 2009 som en PR-byrå med ambition att leverera tjänster och rådgivning anpassade till våra uppdragsgivares utmaningar i en värld med allt högre förändringstakt. Idag är vi ett tjugotal rådgivare och kreatörer med specialistkunskaper inom affärsutveckling, branding, creative corporate communication, PR och Public Affairs.

Vår strävan är en verklig förståelse för våra kunders verksamhet, förutsättningar och behov. Vi erbjuder ett topplag av erfarna och kreativa rådgivare som alla strävar mot ett gemensamt mål: Att bidra till våra kunders långsiktiga framgång. Våra uppdragsgivare är i första hand högpresterande och förändringsbenägna företag och organisationer inom en rad olika branscher. Inom samhällsbyggnad och property branding har vi ett särskilt fokusområde med dedikerat team med branschspecifik specialistkunskap.

Vi arbetar i första hand med att hjälpa våra kunder att skapa förändringsvilja, mod och riktning. För oss är bra kommunikation ett verktyg för att effektivt utveckla och förädla relationer med omvärld och medarbetare. Inte ett sätt att sminka över brister i verksamheten. Vi kallar det kommunikationsbaserad verksamhetsutveckling.

Skeppsbron 34, 111 30 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se