Vi är en samhällsutvecklingsbyrå med lång erfarenhet av att arbeta med projekt kopplade till stadsutveckling, fastighetsutveckling och infrastruktursatsningar. Vår vision är att vara med och driva förändring samt bidra till att hitta nya lösningar på de utmaningar samhället står inför idag.

Vi arbetar inte enbart i traditionella konsultuppdrag utan lägger även mycket kraft på att hitta nya lösningar på samhällsutmaningar samt på att hitta olika sätt att genomföra våra idéer, tillsammans med kunder, investerare eller i konsortieform.

Byrån grundades 2009 och drivs av tre majoritetsägare som är aktiva i den operativa verksamheten. Vi har utnämnts till Årets byrå i PR-kategorin vid tre tillfällen, samt utsetts till Gasellföretag vid två tillfällen. Idag har vi kontor i Stockholm och Berlin.

Skeppsbron 34, 111 30 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se