Friends Agendas rekryterar Amanda Borg som ny PR-konsult, hon kommer senast från Ungdomens Nykterhetsförbund där hon varit ansvarig för kampanjen Bryt www.bryt.nu, som syftar till att utmana alkoholnormen.

Amanda Borg

– Amanda har allt vi letar efter i en ung lovande konsult; kreativitet, ödmjukhet och en förmåga att förstå komplexa utmaningar och hitta lösningar som inte bara får kunden att framstå som bättre, utan faktiskt bli bättre.

Amanda har en fil kand i PR- och kommunikation samt en fil mag i fred och utvecklingsarbete från Linnéuniversitetet. Hon har även arbetat som projektledare på Röda Korset och Kvinna till kvinna.

– Jag kommer ju från den ideella sektorn och det är viktigt för mig att jobba med saker jag tror på. Att jag väljer att gå till Friends Agenda handlar om att jag ser att jag här kan kombinera mitt behov av att hela tiden bli utmanad och lära mig saker med att jobba med uppdrag där jag har möjlighet att göra skillnad på riktigt för kunderna, säger Amanda Borg.

Share →

Grev Turegatan 7, SE-114 46 STOCKHOLM | +46 8 400 255 30 | info@friendsagenda.se